Skybox מתאם אינטרקום לאפליקצייה

מתאם בין אינטרקום 4 גיד לאפליקציה בסמארטפון

מתחבר לכל מערכת אינטרקום טלוויזיה 4 גיד (של כל החברות)

מעביר את המידע ממערכת האינטרקום הקווית לאפליקציה המותקנת בסמארטפון

מתחבר לעד 8 סמארטפונים, שמתוכם ניתן לקיים שיחת וידאו, לדבר, לענות, להקליט, לצלם וכמובן, לפתוח את הדלת.

עובד בכל רשתות האינטרנט – Wi-Fi/3G/4G