2C-290 מוניטור לחצנים מוארים

מוניטור מעוצב דק “4

לחצנים מוארים

מידות 13.5/15.5/1.5 ס”מ